Mazouttanks

Het belang van een veilige en goed functionerende mazouttank voor de verwarming van woningen kan niet worden onderschat. Mazouttanks, essentieel voor het opslaan van stookolie, moeten aan strikte voorschriften en controles voldoen om zowel de veiligheid als de efficiëntie te garanderen. Jeremy Goffart, gevestigd in Mechelen, is uw deskundige partner voor alles wat met mazouttanks te maken heeft, van de initiële controle na plaatsing tot periodieke keuring en deskundig advies.

Na de plaatsing van de mazouttank is een eerste controle verplicht voordat de tank in gebruik kan wordt genomen. Dit zorgt ervoor dat de tank veilig is en voldoet aan alle wettelijke eisen. Na dit eerste gebruik moet de eigenaar de tank regelmatig laten inspecteren om de goede staat te behouden. Jeremy biedt niet alleen deze initiële en periodieke controles aan, maar kan u ook adviseren over het correct aansluiten van uw mazouttank.

Periodieke controles zijn essentieel voor de lange levensduur en veiligheid van uw mazouttank, of deze nu ondergronds of bovengronds is geplaatst:

  • Ondergrondse mazouttanks vereisen een periodieke controle om de 5 jaar als ze minder dan 5.000 liter bevatten. Tanks met een capaciteit van meer dan 5.000 liter hebben elke 2 jaar een beperkt onderzoek nodig, en om de 15 jaar een grondig algemeen onderzoek. Het grondig algemeen onderzoek dient uitgevoerd te worden door een externe milieudeskundige. Bij de verkoop van een woning dient een keuringsattest aan de notaris bezorgd te worden.
  • Bovengrondse mazouttanks hebben een minder strenge regelgeving. Tanks met een capaciteit van minder dan 5.000 liter, geplaatst na 1 april 2010, zijn vrijgesteld van periodieke controles. Tanks met een capaciteit van meer dan 5.000 liter ondergaan elke 3 jaar een beperkt onderzoek, plus een algemeen onderzoek om de 20 jaar. Ook dit algemeen onderzoek dient door een externe milieudeskundige uitgevoerd te worden. Bij de verkoop van een woning dient een keuringsattest aan de notaris bezorgd te worden.

De kleur van de dop geeft de staat van uw mazouttank aan na elke controle:

  • Een groene dop betekent dat uw tank aan alle wettelijke bepalingen voldoet.
  • Een oranje dop wijst erop dat uw tank niet aan de eisen voldoet, maar er is geen directe dreiging van verontreiniging buiten de tank.
  • Een rode dop geeft aan dat uw mazouttank niet voldoet aan de vereisten en niet mag worden gevuld totdat de noodzakelijke aanpassingen zijn gemaakt.

Voor meer informatie, prijzen of een offerte over de controle van uw mazouttank, kunt u direct contact opnemen met Jeremy Goffart.  Neem vandaag nog contact op met Jeremy Goffart voor een veilige en zorgeloze verwarming van uw woning.