Goffart Jeremy BV- Tankcontrole Mechelen

Mazouttankcontrole | Inspectie stookolietank (met attest)

Mazouttanks voor verwarming van woningen dienen na plaatsing gecontroleerd te worden alvorens ze gebruikt mogen worden. Na het eerste gebruik van de stookolietank dient de eigenaar de tank regelmatig te laten controleren. Advies bij aansluiten van mazouttanks is ook mogelijk

Periodieke controles ondergrondse mazouttanks

 • stookolietank < 5.000 liter
 • om de 5 jaar
 • stookolietank > 5.000 liter
 • beperkt onderzoek om de 2 jaar (minstens)
 • om de 15 jaar grondig algemeen onderzoek

Periodieke controles bovengrondse mazouttanks

 • mazouttank < 5.000 liter
 • geen verplichting tot periodieke controle (voor ingebruiknames > 01/04/2010)
 • mazouttank > 5.000 liter
 • mazouttank > 20.000 liter
 • geen onderzoek nodig
 • beperkt onderzoek om de 3 jaar + om de 20 jaar een algemeen onderzoek

Groene, oranje of rode dop

I.f.v. de onderzoeksresultaten krijgt de mazouttank een groene, oranje of rode dop, welke staat voor:
 • groen dop: de tank voldoet aan de wettelijke bepalingen
 • oranje dop: de tank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, maar er bestaat geen aanleiding tot verontreiniging buiten de tank
 • rode dop: de mazouttank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen en de tank mag niet gevuld worden.

Informatie, prijzen, offerte - tankcontrole

Meer weten over het hoe, wat wanneer van tankcontroles?
Contacteer Jeremy Goffart voor bijkomende informatie, een prijsindicatie en/of offerte op maat.
Jeremy Goffart Mechelen - controle mazouttank